A Pesti Broadway Stúdió
2011-01-12
A Budapesti Operettszínház mindig is foglalkozott művészutánpótlás-neveléssel. A kéttagozatú - musical és operett - színház jelenleg mindként műfajban működtet iskolát. Egyik közülük a nagy hagyományokkal rendelkező stúdió, mely jelenleg Pesti Broadway Stúdió névre hallgat, s musicalszínészeket képez, a másik az Operett Akadémia, melynek célja az operett-játszás utánpótlásának kinevelése. Természetesen - mivel a kor műfaja a musical - legtöbben, akár több százan is a Pesti Broadway Stúdióba jelentkeznek. Ezt az iskolát a Budapesti Operettszínház a Vasutas Zeneiskolával közösen működteti.
A Vasutas Zene-és Képzőművészeti Iskola 1948-ban alakult meg azért, hogy a vasutas dolgozók és családtagjaik zenei és képzőművészeti ismereteinek bővítését elősegítse. Az 1960-as évektől kezdve fokozatosan alakult át a szórakoztató zenei és énekes képzés irányába, és már nem csak a vasutasokat és hozzátartozóikat, hanem minden érdeklődőt szívesen fogadtak. Mára különböző hangszeres (zongora, szintetizátor, gitár, basszus gitár, dob, szaxofon, klarinét, trombita), és ének (opera, népdal, műdal, táncdal) tanszakokon túl a legismertebb a musical-oktatás lett.

Az iskola Musical Stúdióját 1990-ben hozták létre, amelyet 2001 szeptemberétől az iskola a Budapesti Operettszínházzal közösen működtet Pesti Broadway Stúdió néven. Itt a 3 éves képzésen a növendékek ének-hangképzés, korrepetíció, színészmesterség, tánc-mozgás, szolfézs-zeneelmélet, valamint beszédtechnika oktatásban részesülnek. A színészmesterség, illetve a tánc-mozgás órákat az Operettszínházban tartják. Így a növendékeknek lehetőségük van belülről megismerni egy működő színházat. S természetesen emellett a legtehetségesebb fiatalok lehetőséget kapnak, hogy a Budapesti Operettszínház musical-, operett- vagy gálaelőadásaiban szerepeljenek.

Az itt végzett fiatalok közül sokan a Magyar Színház- és Filmművészeti Egyetemen folytatják tanulmányaikat, ugyanakkor az iskola elvégzésével már megszerezhetik a MASZK Országos Színészegyesület által elismert Színész II. (segédszínész) minősítést.

A segédszínész rendelkezik olyan színészi képességekkel, pszichikai adottságokkal, általános műveltséggel, beszéd- és mozgáskészséggel, melyek színpadon, filmen nagyobb terjedelmű és dramaturgiailag jelentős szerepek alakítására, önálló művészeti tevékenység folytatására alkalmassá teszik. Színészi tevékenységét a rendező irányításával végzi. Partnereivel összhangban próbálja, illetve játssza a kapott szerepet. Közreműködhet alkotó közösségek, művészeti együttesek előadásaiban és pódium műsorokban. Jogosult önálló műsort bemutatni, rádió-, film-, TV-szereplést, szinkronmunkát vállalni.


A képzés

A Színész II. minősítés megszerzése jelenleg Magyarországon igen szigorú szabályok betartása mellett lehetséges, így a Pesti Broadway Stúdió is eleget tesz az alábbiaknak:

- 3 éves középsőfokú iskolarendszerű szakmai képzés.

- A képzés célja olyan ismeretek átadása, melyek alkalmazásával a növendék alkalmassá válik előadói feladatok ellátására, színházi szerepek színvonalas megformálására színházi előadás követelményei között is.

- Képzésre jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány - a Pesti Broadway Stúdió esetében a korhatár lányoknál 18-21, a fiúknál 18-22 éves kor.

- Kötelező tantárgyak:

Tánc és színpadi mozgás (heti 4 óra)
Klasszikus balett és modern táncok, musical technikák, színpadi mozgás és pantomim oktatása, improvizációs képesség fejlesztése. Cél: a végzős növendék legyen képes a színésztréning önálló gyakorlására, alkalmazására; a különböző karaktereknek megfelelő mozgások kialakítására; a jelmezek korhű viselésére; kellékek kezelésére; a kívánt színpadi mozgások (járás, botlás, esés, zuhanás, vívás, verekedés) a rendezői elképzelésnek megfelelő megvalósítására; szerepének megfelelő, különböző stílusú koreográfiák betanulására és előadására.

Színészgyakorlat - színészmesterség (heti 6 óra)
Alapvető színésztechnikák, drámajáték alapjai, valamint szerepelemzési és -építési technikák oktatása. Drámai készség- és beszédfejlesztő gyakorlatok, technikai tudás elsajátítása, önismeretet és az önkifejezést fejlesztő leckék. Versek, monológok, zenés jelenetek előadása, bemutatása. Cél: előadói készség, technikai adottságok és ismeretek, koncentráló és kontrolláló képességek fejlesztése.

Hangképzés és ének (heti 3 óra)
Képzés célja: a végzős növendék rendelkezzen megfelelő hangterjedelemmel, hangerővel. Legyen képes: a helyes légzéstechnika alkalmazására, a rezonancia minél jobb kihasználására, különböző stílusú dalok, népdalok, műdalok (klasszikus dalok, sanzonok, musical-részletek) előadására, színpadi előadások betétszámainak megszólaltatására.

Szolfézs (heti 1 óra)
A zenei ismeretek komplex alapszintű oktatása.

Beszédtechnika és művészi beszéd (heti 2 óra)
Cél: a végzős növendék rendelkezzen megfelelő hangerővel, helyes intonációval; ismerje a színpadi beszéd sajátosságait. Legyen képes: a helyes légzéstechnika alkalmazására, helyes artikulációra, hangmodulációk alkalmazására (hangszín, hangmagasság), dinamikai változtatásokra, tiszta, érthető szövegmondásra, a helyes hangsúlyozás biztos alkalmazására, az adott szöveg helyes értelmezésére, érzelmek kifejezésére, a karaktereknek megfelelő beszédmodor kialakítására, versek, prózai művek (novellák, monológok) magas színvonalú előadására, az előadás dialógusainak, partnereivel összhangban történő, az adott mű stílusának, tempójának, ritmusának megfelelő előadására.

A hallgatók mindezen túl színházi szakmai gyakorlaton (Budapesti Operettszínház) vesznek részt, s rendszeres korrepetíciót is kapnak.

- A szakvizsga: nyilvános vizsgaelőadás.


A Pesti Broadway Stúdió tanárai

A Pesti Broadway Stúdió tanárai Magyarország legjobb szakemberei. Éneket az ismert táncdalénekes, Toldy Mária oktat. Színészmesterséget a Budapesti Operettszínház főrendezője, Béres Attila és vezető musicalszínésze, Földes Tamás tanít. Bakó Gábor ismert és elismert koreográfus fejleszti a növendékek tánctudását. Hangképzést a Budapesti Operettszínház egykori primadonnája, Kovács Brigitta tanít. Kemény Gábor foglalkozik a hallgatók korrepetíciójával, Fehérné Kovács Zsuzsa a beszédtechnikával, Gulyás Erika pedig a szolfézs-oktatással.


Felvételi

A Pesti Broadway Stúdióba több fordulós felvételivel lehet bekerülni, ahol a jelentkezőknek ének, vers és prózamondásból, valamint tánctudásukról kell számot adniuk.

Felvételi követelmények:
• 5 musical alap CD-n, vagy kotta is hozható, a dalokat magyarul kell előadni.
• 10 vers és 5 monológ kívülről
• tánctudás (mozgáskoordináció) bemutatása a közös táncóra keretén belül
• rövid önéletrajz és a repertoár felsorolása külön-külön A4-es formátumban.

A növendékek az iskolában tandíj-hozzájárulást fizetnek.

2011 /2012-es tanévre május 13-ig kell személyesen regisztrálni - amely minden felvételizőnek kötelező - hétfőtől csütörtökig 9.00-16.00, pénteken 9.00-13.00 óra között. Cím: Budapest VI. kerület Benczúr utca 30. (bejárat a Munkácsy Mihály utca 1. sz. felől). Információs telefon: +36 1 34 24 128.

Korhatár:
lányok: 18-21 év, fiúk: 18-22 év.

Felvételi tudnivalók a Vasutas Zeneiskola honlapján.


Akikre büszke a Pesti Broadway Stúdió…

A Pesti Broadway Stúdió igazán büszke arra, hogy volt növendékei közül ma már többen sztárok, sokan közülük a Budapesti Operettszínházban játszanak, mint például többen a Musical Ensemble tagjai közül, vagy szólistaként Nádasi Veronika, Bereczky Zoltán, Szerényi László, Szabó Dávid, Bálint Ádám, Vágó Zsuzsi és Vágó Bernadett.rendezvenyhelyszinek.hu
A Budapesti Operettszínház fenntartója a Magyar Állam,
irányító szerve az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
© 2008-2013, Minden jog fenntartva - Budapesti Operettszínház